fbpx

WSPARCIE SPRZEDAŻY 

na marketplace

URUCHAMIAMY I SKALUJEMY SPRZEDAŻ NA MARKETPLACE  DLA PRODUCENTÓW I WŁAŚCICIELI MAREK

Uruchamiamy sprzedaż

 • Konfigurujemy konta
 • Tworzymy szablony ofert
 • Wystawiamy produkty
 • Opracowujemy strategię
 • Nadzorujemy najważniejsze elementy skutecznej sprzedaży

Skalujemy sprzedaż

 

 • Prowadzimy kampanie Allegro Ads
 • Pozycjonujemy oferty
 • Tworzymy zestawy
 • Dodajemy kupony i monety
 • Analizujemy jakość sprzedaży

Znajdujemy i poprawiamy błędy

 • Ulepszamy tytuły i opisy oferty
 • Analizujemy i obniżamy koszty
 • Analizujemy  rentowność sprzedaży
 • Optymalizujemy sprzedaż

CASE STUDY

Jak w ciągu 5 miesięcy uruchomiłem i wyskalowałem sprzedaż dla klienta z branży małego AGD do blisko 1 mln zł
z minimalizacją kosztów.

 

Moim klientem jest  polska marka, która prowadziła  sklep internetowy z kategorii małego AGD. W portfolio znajdowało się kilkanaście produktów głównych oraz szereg produktów komplementarnych.

Podstawowym założeniem naszej współpracy było uruchomienie i wyskalowanie sprzedaży na oficjalnym koncie portalu Allegro, ale również umieszczenie produktów na innych marketplace Erli, Empik.

Początek współpracy

Klient dotychczas prowadził sprzedaż  poprzez sklep internetowy, ale w celu stworzenia bardziej stabilnego biznesu, zwiększenia rozpoznawalności marki oraz zwiększenia sprzedaży swoich produktów postanowił otworzyć sprzedaż na marketplace.

Początkowo sprzedaż na marketplace prowadziła jedna z firm oraz znana sieć AGD. Jak wykazał późniejszy audyt Allegro, sprzedaż produktów była niska i znacznie odbiegała od innych znanych producentów.

 

Klient postanowił  znaleźć osobę do uruchomienia i wyskalowania sprzedaży na swoim nowym koncie Allegro.

Naszą współpracę rozpoczęliśmy od:

 • ustalenia strategii działania
 • analizy konkurencji
 • poznania produktów i ich mocnych stron
 • ustalenia cen produktów
 • założenia nowego konta, które zostało oficjalnym kontem marki
 • stworzenia wysokiej jakości ofert
 • wyboru najlepszych metod promowania
 • maksymalizacji CTR
 • minimalizacji kosztów
 • stworzenia wysokiej jakości tytułów
 • prowadzenia kampanii Allegro Ads
 • wsparcia w procesie automatyzacji procesów sprzedaży

Ogólnym założeniem było osiągnięcie wysokiej wartości sprzedaży,  wysokiej jakości obsługi klienta oraz szereg działań zwiększających zaufanie do sprzedającego i produktów. Istotnym elementem było również nieprzekraczanie wyznaczonych kosztów.

Pierwszy miesiąc został przewidziany na uruchomienie i optymalizację  sprzedaży na portalu Allegro, co w szybkim czasie zaczęło przynosić pierwsze efekty – sprzedaż produktów i wyższa trafność.

Kolejne miesiące, to ciągła praca nad ofertami, śledzenie trendów, dodanie nowych produktów, uruchomienie innych marketplace oraz ciągła optymalizacja reklam Allegro Ads.

Należy zaznaczyć, że klient prowadził  sprzedaż poprzez swój sklep internetowy, co znacznie przyspieszyło proces uruchamiania sprzedaży na marketplace.

Dzięki bardzo dobrej współpracy oraz wspólnemu zaangażowaniu, po trzech miesiącach  niektóre produkty osiągnęły czołowe miejsca w sprzedaży oraz wysokie pozycje w trafności. Stały się tzw. hitami.

 

Wyniki po pięciu miesiącach współpracy

Sprzedaż od samego uruchomienia sukcesywnie rosła. Dzięki kilku zabiegom rosła również średnia wartość koszyka zakupowego. Przed rozpoczęciem współpracy narzędzia analityczne pokazywały 0,4% udziału marki w kategorii AGD (kilkunasta pozycja). Pod koniec grudnia 2022 udział ten wynosił już ponad 3% sprawiając, że marka stała się jednym z liderów kategorii. 

Wszystkim nam zależało na zapewnieniu wysokiej jakości konta Allegro oraz dbaniu o wysokie oceny produktów.  Dzięki współpracy oraz zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta, wynikiem  jest osiągnięcie tytułu Super Sprzedawca oraz oznaczenie Super + . W ten sposób produkty miały większe szanse na znalezienie się w czołówce w trafności a przez to większe szanse na sprzedaż. Warto zaznaczyć, że już w drugim miesiącu współpracy część produktów znalazła się w TOP 10 danej kategorii.

90% produktów głównych znalazło się na pierwszej stronie kategorii.

Współpraca zawierała również prowadzenie reklam Allegro Ads. Założeniem było, aby zachować równowagę pomiędzy wysokim zwrotem z inwestycji oraz szybkim rozwojem sprzedaży. Udało się to dzięki ciągłej optymalizacji stawek, analizie miejsc reklamowych oraz doborze odpowiedniego budżetu.

W początkowej fazie zwroty z inwestycji były niższe (ok. 15), ale po kilku miesiącach wynosiły ponad 20, co dało średnią zwrotu z inwestycji na poziomie 17,71 (z każdej wydanej złotówki na reklamę klient otrzymał przychód w wysokości 17,71 zł).

Mam uruchomić lub wyskalować sprzedaż Twojej firmie?

7

KONTAKT

Michał Blachnierek
Twój człowiek od Allegro

kontakt@eskalio.pl

792 303 213

Aby wysłać wiadomość, zaakceptuj zgodę

9 + 9 =